Soal Menentukan Gaya Bahasa dalam Puisi

Revisi : https://tinyurl.com/_2024

Soal Menentukan Gaya Bahasa dalam Puisi

EPOS LAUT

busa dan buih putih
menuntun gulungan ombak
mengendap pasir putih pantai
busa dan buih putih
menuntun lelaki pelaut
pulang dari kemenangan di laut
...............
(Indonesia O’Galeho)

Kata menuntun (pada baris 2 dan 5) dan kata mengendap (pada baris 2) sebagai perilaku busa dan buih putih (pada baris 1 dan 4) yang terdapat pada kutipan di atas tergolong jenis gaya bahasa ....
A. repetisi
B. metonomia
C. personifikasi
D. metafora

IBUKU DEHULU

Ibuku dehulu marah padaku
Diam dia tiada berkata
Aku pun lalu merajut pilu
Tiada peduli apa yang terjadi

Matanya terus mengawas aku
Walaupun bibirnya tiada bergerak
Makanya masam menahan sedan
Hatinya pedih karena lakuku

Terus aku berkesal hati
Menurutkan setan mengacau balau
Jurang celaka terpandang di muka
Kosongsong juga - biar cedera

Bangkit ibu dipegangnya aku
Dirangkumnya segera dikucupnya serta
Dahiku berapi pancaran neraka
Sejuk sentosa turun ke kalbu

Demikian engkau:
Ibu, bapa, kekasih pula
Berpacu satu dalam dirimu
Mengawas daku dalam dunia
...............................

(Amir Hamzah)

Baris ke-6 yang berbunyi Walaupun bibirnya tiada bergerak, baris ke-10 yang berbunyi Menurutku setan mengacau balau, dan baris ke-15 yang berbunyi Dahiku berapi pancaran neraka tergolong jenis gaya bahasa ....
A. metafora
B. metonomia
C. personifikasi
D. repitisi

Sumber http://basindon.blogspot.com/