Jurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)

Revisi : https://tinyurl.com/_2024

 Keistimewaan jurus PSHT terekam pada jurus  Jurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
Jurus pencak silat PSHT meliputi 36 jurus dimulai dari jurus 1 sampai dengan jurus 36. Keistimewaan jurus PSHT terekam pada jurus 25 dan jurus 12. Jurus 25 biasanya dipergunakan pada permulaan sambung sebagai isyarat salam pembuka (uluk salam), kemudian melangkah dengan gerak jurus 12.

Jurus 25 - Gerak langkah jurus 25 dimulai dengan, membungkuk merendahkantubuh sambil menyentuh tanah, lalu berputar kekanan dan kekiri (atau sebaliknya). Gerakan membungkuk merendahkan tubuh ini mengandungarti “merendah diri,” jadi menunjukkan dengan merendahkan hati.

Jurus 12 - Jurus 12 Jurus berisikan isyarat memberi salam kepada seseorang yangsedang dihadapi secara langsung.

Jurus 20 - Jurus 20 dalam pencak silat SH tidak dinyatakan dalam jurus– jurus yang lain, karena dihubungkan dengan sifat 20 Yang Maha Esa. Sifat 20 Tuhan itu pada hakekatnya mengejawantahkan ke Esa an, dan keagungan Tuhan, tiada lain yang agung kecuali Tuhan.
Sumber https://aturanpermainan.blogspot.com/