Panduan Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah/Sekolah

Revisi : https://tinyurl.com/_2024

Setelah PTK mengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dan menyerahkannya ke kepala madrasah/sekolah masing-masing, kepala madrasah melakukan pengesahan dan penilaian terhadap ajuan tersebut melalui login PTK Kepala Madrasah/Sekolah nya, perhatikan alur berikut :
Klik di sini.
 • Sedangkan untuk melakukan Pengesahan SKMT baik ajuan SKMT Kamad pribadi maupun PTK yang dinaunginya silakan klik pada tab menu Pengesahan SKMT.  Akan ditampilkan daftar PTK di madrasah/sekolah Anda yang telah mengajukan SKBK & SKMT. PTK mengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Panduan Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah/Sekolah
 • Pilih PTK dan klik tombol Pengesahan untuk mengesahkan dan mengisi penilaian terhadap PTK tersebut. PTK mengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Panduan Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah/Sekolah
 • Pada kotak dialog baru yang muncul, isi Formulir Penilaian Kinerja PTK tersebut, jika sudah sesuai klik Simpan.
   PTK mengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Panduan Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah/Sekolah
  Catatan Kategori Penilaian :
  a. <= 50 Kurang
  b. 51 – 60 Sedang
  c. 61 – 75 Cukup
  d. 76 – 90 Baik
  e. 91 – 100 Amat Baik
 • Cek kembali hasil penilaian kinerja, jika masih ada yang belum sesuai klik Edit Kembali, jika telah sesuai klik CETAK.
   PTK mengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Panduan Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah/Sekolah
 • Berikut contoh hasil cetak Rekap Hasil Penilaian (Lampiran S29a). 

 • Sumber https://mtsmafaljpr.blogspot.com/