Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan

Revisi : https://tinyurl.com/_2024

Pernahkan sahabat menonton film Mahabharata yang ditayangkan di salah satu televisi nasional di Indonesia ? Film Mahabharata sempat menjadi salah satu tontonan favorit waktu itu yang tidak boleh terlewatkan karena jalan ceritanya yang apik. Mahabharata mengisahkan peperangan antara pandhawa lima dan kurawa. Pandhawa jumlahnya ada 5 yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Sedangkan Kurawa berjumlah seratus yang diantaranya Duryudana, Dursasana, Citraksa, Citraksi, Gardapati, dan Destarata. Dalam Mahabharata terdapat salah satu tokoh yang menjadi perhatian karena merupakan tokoh yang menimbulkan peperangan antara Pandhawa dan Kurawa yang sebenarnya masih bersaudara. Tokoh itu adalah Sengkuni yang merupakan Ksatria dari Palasajenar. Wataknya licik dan suka menghasut.

Dalam dunia pewayangan ada yang namanya Ksatria atau Kasatriya dan Raja atau Ratu. Berikut nama-nama ksatria dan ratu dalam pewayangan, dalam bahasa jawa jenenge Satriya lan Kasatriyane dan jenenge Ratu :

Jenenge Satriya lan Kasatriyane
 • Werkudara satriya ing Jodhipati
 • Anoman satriya ing Kendhalisada
 • Gathutkaca satriya ing Pringgodani
 yang ditayangkan di salah satu televisi nasional di Indonesia Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan
jenenge Satriya lan Kasatriyane 1
 • Kumbokarno satriya ing Panglebut Gangsa
 • Setiyaki satriya ing Lesanpura
 yang ditayangkan di salah satu televisi nasional di Indonesia Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan
jenenge Satriya lan Kasatriyane 2
 • Samba satriya ing Paranggarudha
 • Lesmana Mandra-kumara satriya ing Saroja Binangun
 • Jayadrata satriya ing Banakeling
 • Antareja satriya ing Jangkarbumi
 yang ditayangkan di salah satu televisi nasional di Indonesia Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan
jenenge Satriya lan Kasatriyane 3
 • Aswatama satriya ing Sokalima
 • Dresthajumna satriya ing Cempalareja
 • Abimanyu satriya ing Plangkawati

Jenenge Ratu
 • Prabu Arjuna Sasrabahu ratu ing Maespati
 • Prabu Ramawijaya ratu ing Pancawati
 • Prabu Kresna ratu ing Dwarawati
 • Prabu Dasamuka ratu ing Ngalengka
 • Prabu Karna ratu ing Ngawangga
 yang ditayangkan di salah satu televisi nasional di Indonesia Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan
 • Prabu Baladewa ratu ing Mandura
 • Prabu Drestarata ratu ing Ngastina
 • Prabu Basudewa ratu ing Mandura
 • Prabu Drupada ratu ing Cempala
 • Prabu Dasarata ratu ing Ngayodya
 • Prabu Bomanarakusura ratu ing Trajutrisna
 • Prabu Maswapati ratu ing Wiratha
 • Prabu Sugriwa ratu ing Guwakiskendha
 • Prabu Suyudana ratu ing Ngastina
 • Prabu Niwatakawaca ratu ing Iman Imantaka
 • Prabu Puntadewa rati ing Ngamarta

Dan Sahabat bisa mengunduh beberapa gambar diatas pada link yang kami sediakan dibawah. Kami hadirkan dalam 1 paket yang berisi file dalam bentuk pdf, png dan cdr. Sahabat bisa menggunakan gambar tersebut untuk mengajarkan bahasa jawa bab pewayangan kepada anak dan membantu anak dalam mengerjakan tugas bahasa jawa.

Mohon Share postingan Nama-Nama Ksatria dan Raja Dalam Pewayangan ini ke media social sahabat. Terima kasih.

DOWNLOAD
Sumber http://buatbelajaranak.blogspot.com/